Svensk Handel - Apoteksanställda

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.
Gällande hantering av övergångsbestämmelser som regleras i protokoll 2009-02-06 - 2009-05-19 mellan Almega Tjänsteförbunden och Sveriges Farmaceuter, Farmaciförbundet och Unionen.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Övriga gällande avtal

Avtal tecknat 2015-06-15 mellan Svensk Handel, Unionen, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden och Handelsanställdas förbund.
Kollektivavtal för: 
Farmaci & Hälsa

2017 års avtalsrörelse

Nu har vi växlat krav – avtalsförhandlingar väntar

Den 28 februari växlade Unionen avtalskrav med Svensk Handel Apoteksanställda.

Nu väntar avtalsförhandlingar och målet är att träffa avtal innan den 1 maj 2017. Du kan följa arbetet på avtalswebben: http://avtal2017.unionen.se

Nuvarande avtalsperiod
Avtalet gäller för perioden 1 maj 2016 - 30 april 2017.Överenskommelsen mellan Unionen och Svensk Handel för apoteksanställda har ett avtalsvärde på 2,2 procent och innefattar:

  • En löneökning om 2,0%
  • Höjda lägstalöner med 2,0% (från 18 års ålder mot tidigare 20 år)
  • Avsättning till flexpension (tidigare delpension) med 0,2%

Vi har fått bra lösningar på många av våra viktiga frågor. I och med att flexpension införs får Unionens medlemmar inom avtalsområdet en förstärkt pension med avsättning på 0,2% samt möjlighet att gå ner i arbetstid från 62 års ålder och får därmed en tryggare pension i framtiden. Frågan om hur huvudarbetplats ska regleras återstår fortfarande och en arbetsgrupp ska nu inför nästa avtalsrörelse titta närmare på hur det kan lösas.

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2017-03-01)

 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej