Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet - Golf

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
Organisationer & Föreningar

Nytt avtal klart

Det nya avtalet med Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) på avtalsområdet Golf följer märket satt inom industrin med ett värde på 2,2 % på 1 år. Varav 2,0 % är utrymmet för löneökningarna och 0,2 % till mer tjänstepension via ökade avsättningar i systemet för flexpension (tidigare delpension). Individgaranti på 285 kronor, lägstalönerna höjs med 2,0 %.
 
Det är ett bra avtal i samma årstakt som det nu utgående avtalet där vi säkerställer att ingen nedväxling av lönetakten behövde göras samt befäster och utökar avsättningarna till tjänstepensionen.

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 juni 2016 till och med 31 maj 2017.

Avtal som nyligen tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen" som inom kort kommer i en ny utgåva.

 

(Uppdaterat 2016-06-08)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej