Medieföretagen – Public service

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Kollektivavtal för: 
Media & Kommunikation

Avtalet 2016-2017

Unionen och Medieföretagen är överens om det nya avtalet för Public Service. Överenskommelsen är på ett år och följer märket i årets avtalsrörelse med minst 2,2 procent i lönehöjningar. Individgaranti på lägst 220 kronor och lägstalöner är uppräknade med 2,2 procent. Vi har stoppat arbetsgivarnas förslag till förändrade arbetstidsregler och att vi har fått igenom möjlighet att omvandla semestertillägget till lediga dagar.

Mer information om det nya avtalet finns i Avtalsnytt 2016.

Avtalsperioden
Avtalet gäller 1 april 2016 - 31 mars 2017.

OBS!
I Löneavtalet för Public Service har tiden för lokal förhandling förlängts till 31 oktober och central förhandling ska begäras senast den 1 november 2016.

Avtal som nyligen tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017" .

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterad 2016-09-23)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej