IT-avtalet inom IT&Telekomföretagen

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. I texten finns också Unionens tolkningar av villkoren, så att avtalet ska bli lättare att tillämpa.
Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats inom Almega. Unionen och Almegas syn på lönebildning från partsgemensamma lönekonferenser hösten 2014.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
IT & Telekom

Nytt avtal inom IT

Avtalet är ettårigt, ger 2,2 procent i löneökningar och förlängda villkor i övrigt. Därmed kunde Unionen stå emot Almegas krav på försämringar av avtalen.

Avtalen innehåller bland annat löneökningar enligt märket på 2,2 procent och uppräkning av lägstlöner med 2,2 procent samt förlängning av tidigare villkor

Mer information finns i Avtalsnytt 2016.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 april 2016 till 31 mars 2017.

Avtal som nyligen tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2016-07-13)

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej