Almega Tjänsteföretagen IT-hantverkarna

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Kollektivavtal för: 
IT & Telekom

Avtal 2016-2017

Unionen och Almega Tjänsteföretagen är nu överens om det nya avtalet för område IT-hantverkarna. Överenskommelsen är på ett år och följer märket i årets avtalsrörelse med minst 2,2 procent i lönehöjningar, individgaranti på lägst 235 kronor. Lägstalön är uppräknad med 2,2 % vilket innebär 20 604 kr fr.o.m. 1 maj 2016.

Mer information om det nya avtalet finns i Avtalsnytt 2016.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 maj 2016 till 30 april 2017.

Avtal som nyligen tecknats mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2016-2017".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2016-09-07)

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej