Broschyr Konflikthandbok - handledning, råd och stöd

Unionens konflikthandbok ger handledning, råd och stöd. Läs mer om vad en konflikt är och om hur Unionens konfliktorganisation fungerar samt vad som gäller inför, under och efter en konfliktsituation.

Läs också om hur samarbete och ansvar mellan konfliktledning, regionkontor, förtroendevalda och medlemmar på arbetsplatserna ska fungera före, under och efter ett varsel eller konflikt.

Du hittar även dispensblankett och blanketter för anmälan om konfliktbrott, konfliktersättning och strejkvaktlista separat på denna sida. (De ingår även i konflikthandboken)

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej